TERMENI SI CONDITII

1. DEFINIREA ELEMENTELOR

Termenii și condițiile generale se aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către 2B Turism și partenerii săi prin site-ul cabanaschiorilor.ro către vizitatori și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
Astfel, următorii termeni înseamnă:
Cumpărător – persoana, firma, companie sau altă entitate juridică care rezervă o cameră.
Vanzator – 2B Turism, cu sediul in Predeal, str . Teleferic nr8 B sau orice alt partener al companiei.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu care trebuie furnizat de către Vânzător către Client.
Drepturile de proprietate intelectuală (denumite în continuare DPI) – toate drepturile intangibile, cum ar fi know-how-ul, drepturile de autor și drepturile de autor, drepturile de bază, drepturile de design, drepturile de model, brevetele, mărcile comerciale și înregistrările de nume de domeniu pentru oricare dintre cele de mai sus.
Specificații – toate specificațiile și / sau descrierile bunurilor și serviciilor.

2. DOCUMENTELE CONTRACTUALE

Prin lansarea site-ului de rezervare electronică sau telefonică menționat mai sus, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefon sau e-mail) pe care Vânzătorul o folosește pentru a-și desfășura activitatea.
Dacă vânzătorul confirmă rezervarea, aceasta va implica o acceptare completă a termenilor de rezervare. Rezervările acceptate de către Vânzător vor fi considerate a fi încheiate atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) de la Vânzător către Cumpărător, fără a fi nevoie de o chitanță de la acesta. Vânzătorul nu consideră că timpul de rezervare neconfirmat are valoarea unui contract.
Prezentul Contract intră în vigoare în confirmarea rezervării de către Vânzător. Confirmarea se face prin telefon sau prin e-mail. Termenii și condițiile de vânzare vor sta la baza acestui contract încheiat.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

A. Vânzătorul va folosi cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a obține rezultatul declarat în rezervare și pentru a livra bunuri și servicii care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului sunt informative și pot fi modificate de către vânzător fără notificare. De asemenea, din considerente spațiale și informații structurale coerente, descrierile serviciilor pot fi incomplete, dar vânzătorul se străduiește să furnizeze cele mai relevante informații pentru utilizarea serviciilor în parametrii pentru care au fost achiziționați;
c. Comunicarea cu vânzătorul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, prin postarea de opinii asupra serviciilor sau prin comunicarea prin intermediul adreselor menționate în secțiunea “contact”. Opiniile sau contestațiile care conțin limbaj abuziv sau neadecvat vor fi excluse de pe site sau ignorate. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără să fie nevoit să justifice acest lucru.

4. ÎNCETAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate aloca și / sau subcontracta unei terțe părți pentru servicii legate de efectuarea rezervării, pentru a informa cumpărătorii, acordul fiind neadecvată. Vânzătorul va fi întotdeauna răspunzător față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege și dreptul de proprietate intelectuală a oricărei părți terțe nu va divulga sau nu va face publice (internet sau media), nici informațiile primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului și mărcile grafice sunt mărci înregistrate cu drept de utilizare a 2 B Turism și nu pot fi descărcate, copiate sau utilizate fără permisiunea scrisă a proprietarului.

6. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Informațiile de orice fel furnizate de către cumpărător vânzătorului rămân proprietatea vânzătorului. Acestea pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi dezvăluite numai cu acordul scris al Vânzătorului și CONFIDENȚIALITATE după obținerea unui angajament din partea beneficiarului.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice altă modalitate de divulgare către terți nu va fi făcută de către cumpărător la rezervare fără consimțământul scris prealabil al vânzătorului.
Mesajele 2 B Turism sunt transmise prin parteneri specializați și aprobați de 2 B Turism Ca atare, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea. Datele clientului nu pot fi utilizate sau furnizate altor părți.
Prin trimiterea de informații sau materiale pe acest site, vă oferă acces nerestricționat și irevocabil la Vânzător, cu dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, sunteți de acord că vânzătorul poate folosi în mod liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how sau tehnici pe care le trimiteți prin site-ul www.cabanaschiorilor.ro – 2B Turism nu va fi supusă obligațiilor privind confidențialitatea informațiilor transmise, dacă legislația nu prevede altfel în acest sens.
Prin înscrierea în baza de date www.cabanaschiorilor.ro , cumpărătorul oferă consimțământul expres, în cadrul legislației, pentru a fi contactat de către alții: furnizorii de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții guvernamentale sau asociații de asigurări, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune pe piață care oferă produsele și serviciile noastre etc.

7. TERMENI ȘI SANCȚIUNI

Dacă termenii de livrare și / sau începerea rezervării nu pot fi respectați, Vânzătorul este obligat să notifice Cumpărătorului timpul estimat de finalizare a rezervării. Cumpărătorul este îndreptățit să solicite vicii suplimentare de la Vânzător, în cazul în care acest lucru este permis de lege, în cazul executării totale sau parțiale a Contractului Vânzătorului în conformitate cu termenele limită.
O rezervare poate fi anulată fără penalități în termen de 3zile înainte de check-in. Anulările în ziua cazării după ora 14:00 vor fi penalizate cu prima taxă de cazare, pentru rezervări individuale. În cazul rezervărilor de grup, termenii și condițiile contractuale se stabilesc între părți.

8. CALITAREA – PLĂȚILE

Prețul, metoda de plată și data de plată specificată în rezervare. Vânzătorul livrează Cumpărătorului o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare privind factura conform legislației.

9. ACCEPTARE

Acceptarea se va face atunci când bunurile și serviciile respectă caracteristicile tehnice menționate în Carte. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme cu specificațiile tehnice, vânzătorul va aduce în conformitate produsele și serviciile.

10. RĂSPUNDEREA

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daunele de orice fel pe care cumpărătorul sau orice terță parte le poate suferi ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricărei obligații aferente rezervării sale și a daunelor rezultate din utilizarea Bunurilor și serviciilor prin cazarea și pierderea specială a produsului.
Vânzătorul va fi răspunzător dacă subcontractanții și / sau partenerii de orice fel implicați în executarea rezervării nu își îndeplinesc niciuna dintre obligațiile contractuale.

11. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale în cazul în care o astfel de neîndeplinire a obligației a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră este imprevizibilă, dincolo de părți și nu poate fi evitată.

12. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIE

Acest contract este supus legii romane. Orice litigii între organizator și participanții la campanie vor fi rezolvate pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele române competente.

13. DISPOZIȚII DIVERSE

Părțile la contract vor fi considerate contractori independenți și nici una dintre părți nu va acorda dreptul sau autoritatea de a-și asuma sau de a crea o obligație în numele sau pe seama celeilalte părți. Termenii și condițiile acestui acord contractual înlocuiesc alte acte prealabile scrise sau orale, între părțile menționate, cu privire la acest acord și nu pot fi modificate sau modificate decât prin acord scris semnat de ambele părți